My Writing

View All

आई समजून घेताना…

मला आई नावाच्या या अद्भुत रसायनाविषयी नेहमीच भारी आकर्षण. कायमच हृदयात खूप अप्रूप आणि अपार प्रेम. नास्तिक असल्याने परमेश्वर, त्याच्या लीला वगैरे काही मानत नाही, पण आईच्या लीला या अद्भुतच. …